Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u uitgebreid verzekerd voor de risico’s die u loopt om aangesproken te worden voor uw beroepsfouten. Denk hierbij aan het onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding van de cliënt waardoor de cliënt schade lijdt.Wij bieden een op maat gemaakte dekking voor en tevens zorgen wij binnen de dekking van de polis voor juridische bijstand en begeleiding bij een gerechtelijke procedure. Onze polissen voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Orde van Advocaten en andere brancheverenigingen. Een advocaat is verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt verzekeringnemer het gedekte aansprakelijkheidsrisico en eventueel bijkomende kosten in principe af.

Nationale Nederlanden stop met beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nationale Nederlanden stopt met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten en een ander beleid. Deze beslissing van Nationale Nederlanden kan direct gevolgen voor u hebben. Alle polissen met een vervaldatum na 1 april 2018 worden namelijk niet meer verlengd. U moet dus op korte termijn uw beroepsaansprakelijkheidsrisico afsluiten bij een andere verzekeraar.

Geleidelijke terugtrekking

Volgens woordvoerder Bas Kuik van NN is er sprake van een geleidelijke terugtrekking uit de markt die eind volgend jaar moet zijn afgerond. “Het is voor ons een nichemarkt. Het gaat om een relatief kleine branche waarbij wij hoofdzakelijk de kleine spelers bedienen. Het segment is voor ons te klein om mee door te gaan maar er zijn nog een paar goede spelers waar de beroepsgroepen gebruik van kunnen maken. ”

Toegenomen claimcultuur

Totaal onverwacht komt het bericht niet.  Doordat NN geen externe voorwaarden kan accepteren en aan hoge kostenloading vast zit, is de portefeuille de afgelopen jaren aanzienlijk gekrompen. Ook neemt de claimcultuur toe en stijgt de schadelast voor verzekeraars op beroepsaansprakelijkheid.

Quorim BV | Postbus 156 | 5490 AD Sint Oedenrode | Tel: 088-7654054 | Fax: 088-7654099 | info@quorim.nl