Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Algemene informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven te sluiten (AVB).

De site www.beroepsaansprakelijkheidsverzekering.online is een initiatief van Quorim BV 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocatenberoepsaansprakelijkheidsverzekering

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u uitgebreid verzekerd voor de risico’s die u loopt om aangesproken te worden voor uw beroepsfouten. Denk hierbij aan het onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding van de cliënt waardoor de cliënt schade lijdt.Wij bieden een op maat gemaakte dekking voor en tevens zorgen wij binnen de dekking van de polis voor juridische bijstand en begeleiding bij een gerechtelijke procedure. Onze polissen voldoen aan de eisen die worden gesteld door de Orde van Advocaten en andere brancheverenigingen. Een advocaat is verplicht zich te verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid. Met onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wentelt verzekeringnemer het gedekte aansprakelijkheidsrisico en eventueel bijkomende kosten in principe af. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan worden uitgebreid met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt de accountant een uitgebreide dekking voor aanspraken van opdrachtgevers en/of anderen derden als gevolg van een beroepsfout. Een accountant kan bijvoorbeeld de klant foutief adviseren over of het opstellen van een jaarrekening met als gevolg dat de klant schade lijdt. Daarnaast zijn accountants wettelijk verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.Wij bieden een op maat gemaakte dekking. Tevens voldoen onze polissen aan de wettelijke eisen voor accountants.De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor accountants kan worden uitgebreid met onze Vangnet voor Verweer verzekering. De verzekering die aanvullende bescherming biedt tegen aanspraken van opdrachtgevers en/of andere derden. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor notarissen

Als notaris loopt u het risico aangesproken te worden voor schade van derden verbandhoudende met eventuele fouten in de uitoefening van uw beroep. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft voorwaarden die ruimschoots voldoen aan de voor de branche geldende eisen. Maatwerk kan desgewenst door ons worden verzorgd. Een combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking en/of een dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid behoort tevens tot de mogelijkheden.Tevens is het mogelijk om één polis af te sluiten voor een combinatiekantoor van notariaat & advocatuur. Voor een aanvraagformulier voor een dergelijke combinatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Nationale Nederlanden stopt met beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Nationale Nederlanden stopt met het verzekeren van het beroepsaansprakelijkheidsrisico voor accountants, notarissen en advocaten. Dit heeft onder andere te maken met tegenvallende resultaten en een ander beleid. Deze beslissing van Nationale Nederlanden kan direct gevolgen voor u hebben. Alle polissen met een vervaldatum na 1 april 2018 worden namelijk niet meer verlengd. U moet dus op korte termijn uw beroepsaansprakelijkheidsrisico afsluiten bij een andere verzekeraar. Lees hier meer over de beslissing van Nationale Nederlanden: Nationale Nederlanden stopt met het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid

Wie is Quorim?

De site beroepsaansprakelijkheidsverzekering.online is een initiatief van Quorim BV. Quorim adviseert op het gebied van verzekeringen, financiële diensten en financiële producten. Onze taak is om samen met u een inventarisatie te maken van de financiële risico’s waarmee u te maken kunt krijgen. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij adviezen over welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Naast deze advisering begeleiden wij u ook bij de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen, bij wie u de verzekering onderbrengt.

Indien u gelijk een afspraak wilt maken, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met ons kantoor: neem contact op met Quorim

Quorim BV | Postbus 156 | 5490 AD Sint Oedenrode | Tel: 088-7654054 | Fax: 088-7654099 | info@quorim.nl